Elektronikus zene és médiaművészet alapképzés


Az Elektronikus Zene és Médiaművészet BA képzés az elektronikus zeneszerzés, hangtervezés és kapcsolódó elektronikus művészetek (installáció, vizuális és újmédia-művészetek) alapjaiba vezeti be a hallgatót. Azoknak ajánljuk, akik elektronikus művészeti és kísérleti zenei formák területén alkotnak, érdeklődési területükhöz háttérismeretet, társművészeti tapasztalatokat és továbblépési lehetőségeket keresnek. A 3 éves (BA) alapképzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiválóan felszerelt stúdióiban, laborjaiban valamint a szomszédos művészeti képzések adta inspiratív környezetben kap helyet.

A képzés nappali és levelező (állami finanszírozott és költségtérítéses) formában is indul.

A képzés során az alábbi kurzusok témakörei vezetnek be a számítógépes zene és hangművészet egyes területeibe:

 • alapozó ismeretek: filozófia, esztétika, szerzői jog, művészettörténet, zenetörténet, akusztika, zeneelmélet;
 • általános szakmai ismeretek: hangszínszolfézs, pszichoakusztika, elektronikus zenei lejegyzés, előadói gyakorlat, kutatás;
 • szakmai ismeretek: elektronikus és számítógépes zeneszerzői technikák, számítógépes zenei realizáció (additív szintézis, konkrét zene, fm, live coding stb), stílusgyakorlatok (szalagos és analóg technikák, kortárs zenei formák stb.), sound design (foley, játékhang-tervezés, rádiós gyakorlat stb.), hangszintézis és -analízis.

Részletesen lásd a tantervi hálóban.

Információk:

Az alapképzési szak megnevezése: Alkotóművészet és muzikulógia alapszak / Elektronikus zenei médiaművészet szakirány
Képzési forma:

A képzési idő félévekben: 6
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: elektronikus zenei médiaasszisztens
Szakirányfelelősök: Dr. habil. Kovács Balázs (magyar nyelvű képzési formák), Bolcsó Bálint DLA (angol nyelvű képzés)

Felvételi információk:

A mellékletek között (az oldal alján) elérhető egy áttekintés, olvasmánylista, műjegyzék és portfolióminta, ami a felvételire való felkészüléshez ad segítséget. A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók. Nyílt napokat rendszerint novemberben és február első felében tartunk. Egyéb kérdések esetén elérhetőségeinken keresztül tudunk segíteni.

Oktatóink:

Tiszteletbeli, már nem aktív oktatóink:

Infrastruktúra:

 • 2x stúdió, Genelec monitorokkal (2.1 / 5.1 és sztereó rendszerek)
 • 1x multimédia labor, Apple hardverekkel és Genelec monitorokkal
 • 1x műhely
 • 1x rádióstúdió
 • 1x flexibilis szemináriumi helyiség
 • analóg és moduláris szintetizátorok, egyéb hangkeltő- és feldolgozó eszközök

A szakirányunkon készült szakdolgozatok:

 • A hangszín érzékelése és fejlesztése (Pap Ferenc, 2013)
 • A konceptuális művészet kialakulása és alakulása (Nagy Roland, 2018 )
 • A Kodály-módszer felhasználása a kortárs és elektronikus zenében (Késmárki Richárd László, 2018)
 • A lehetetlen zene – Conlon Nancarrow és öröksége (Kiss Rajmund, 2014)
 • A Mesterséges Intelligencia kifejlődése, jelentősége és használata az elektronikus zenében (Mozsdényi Péter, 2017)
 • A mechanikusan vezérelt hangszerek története (Molnár-Megyeri Róbert, 2013)
 • A nők és a zeneipar – A zeneiparral kapcsolatos nők helyzete és a nemi megoszlás jelenléte a zeneiparban (Ábrahám Attila, 2021)
 • A szómatikus stimulus – Az elektronikus tánczene hatásesztétikai eszközei (Borosi Gábor, 2018)
 • A tér felhasználhatóságának sokszínűsége a zenei kompozíciókban (Sabján Zoltán, 2015)
 • A világjárvány hatása az előadókra (Majsai-Németh Zsolt, 2021)
 • A zene és a vizualitás fúziója (Szabó Lajos Sebestyén, 2014)
 • Akusztikus hangszereken való újító játékmódok (Irsik Bence, 2019)
 • Akuzmatikus zene – A konkrét zenétől a hangmint alapú zeneiparig (Molnár Tamás, 2017)
 • Az OSC alapjai és művészeti felhasználásának lehetőségei (Kolozsvári Lajos, 2015)
 • Az AI alkalmazása a zenében – A neurális hálózatok felhasználása zenei célokra (Vincze Ferenc, 2021)
 • Térspecifikusság a kortárs kísérleti elektronikus zenében (Bánházi A. Abigél, 2021)
 • Generatív zene (Lázár Gábor, 2013)
 • Generációk zenén keresztüli kommunikációja (Savanya Anna Sára, 2021)
 • Gesztusvezérelt és taktilis hangszerek (Mikolai Martin, 2013)
 • Grafikus notációk az elektronikus zene tükrében (Papp Viktorina, 2013)
 • Granuláris szintézis vezérléssel létrehozott audio-vizuális gesztusok (Zsók Antal Patrik, 2019)
 • Hallható a film! – A filmhang felépítése, technikai háttere és dramaturgiai szerepe (Harsányi Miklós, 2020)
 • Hanganalízis mint kompozíciós eszköz (Sas Sebastian, 2021)
 • Hanghatás – Frekvenciák hatása fizikai testekre (Ciocan Flaviu, 2013)
 • Hangszer és elektronika együttműködésének lehetőségei a kortárs komponált és improvizált zenében (Bencsik Gábor, 2017)
 • Idő és audio-vizualitás Bill Viola műveinek tükrében (Labus Máté, 2014)
 • Improvizáció és manipuláció – A generatív zene megjelenése az élő előadásban (Djindji Ergimen Edvin, 2019)
 • Interaktív hálózati zene a Pure Data programkörnyezetben (Asztalos Alex, 2021)
 • Kollázstechnika az elektronikus zenében (Nagy Viktor, 2018)
 • Mechanikus elektronika mint hangforrás a XXI. század művészetében (Krasz Ádám, 2015)
 • Spacializáció (Balog Márk, 2018)
 • Statikusság a zenében (Kiss Barnabás, 2015)
 • Szabad és vezetett improvizációs formák a zenében (Pap Zoltán, 2020)
 • Térbeli hangtervezés videojátékokban (Camara Issiaga Tamás, 2019)
 • Valós idejű események zenei jelekké alakítása (Ollári Szabolcs, 2014)
 • Valóság és illúzió megjelenése különböző hangtereken keresztül (Lőrinczi Áron, 2019)
 • Visszacsatolás az elektronikus zenében (Vincze Ferenc, 2020)
 • Vokalitás az elektroakusztikus zenében (Bartha Márk, 2013)
 • Zongora és billentyűs hangsterek aktualitása a hangszínek korában (Pap MÁrk, 2018)

A szakhoz kapcsolódó művészeti projektek:

Jelenlegi és végzett hallgatóink weboldalai: (a lista folyamatos gyűjtés és bővítés alatt áll)

További információk:

Válogatás hallgatóink diplomamunkáiból:

Válogatás hallgatóink munkáiból:

A képzés indításának tizedik évfordulójára 2020-ban megjelent az EzmBA 10 címet viselő válogatáslemez, ami széles merítést mutat a nálunk tanuló és végzett hallgatók jelenlegi és egykori munkájából. Itt meghallgatható, megvásárolható: https://diobel.bandcamp.com/album/ezmba-10-v-a