Hangművészet mesterképzés


A hangművészet azon művészeti formák összessége, amely a hangot elsődleges közegként vagy anyagként használja, legyen az installáció, multimédia performansz, hangzó kísérlet vagy más, eddig még nem ismert formák interdiszciplináris összekapcsolása. Egyetemünk különleges tudomány- és művészetközi adottságai tették lehetővé, hogy 2020-ban létesítsük, majd 2022-ben pedig előkészítsük a Hangművészet mesterszak akkreditáció anyagát. A meglévő Elektronikus zenei médiaművészet alapszak témaköreit folytatva, de a zene-, képző- és médiaművészetek valamint a bekapcsolható humán- és természettudományok metszetén található a képzési terület kiindulópontja. A szak ennél fogva olyan, BA szakot vagy magasabb szintű egyetemi képzést végzett hallgatókat tud fogadni, akik komplex számítógépes művészeti (különösen zenei) ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig a hangművészet alkotói és kutatói területei felé irányul.

A 2 éves képzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiválóan felszerelt stúdióiban, laborjaiban valamint a szomszédos művészeti képzések adta inspiratív környezetben kap helyet.

A képzés nappali formában, magyar nyelven indul.

Képzési struktúra:

1. A hangművészethez kapcsolódó elméleti, történeti és kulturális ismeretek: művészettörténet, filozófiatörténet komplex zeneelmélet, multimédia-elméletek, kultúratudományok (14 kredit)

2. Alkotói-kutatói munka a hangművészet, az elektroakusztikus és számítógépes zene kapcsolódó területein: kutatói projektmunka, Számítógépes zenei és hangművészeti alkotói-kutatói munka (12 kredit)

3. Tervezés és alkotói munka a hangművészet részterületein: szakterület-specifikus szemináriumok, médiaművészeti stúdiógyakorlat, hangművészeti projektmunka, interdiszciplináris projektmunka (48 kredit)

Melyek mellett szabadon választható kurzusokat (10 kredit) és szakmai gyakorlatot (6 kredit) kell teljesíteni valamint zárásként egy, a képzési szintnek megfelelő szakdolgozatot és diplomamunkát kell bemutatni.

A részletes tantervi háló itt és az oldal alján csatolt mellékletben található.

A mellékletek között (az oldal alján) elérhető egy részletes leírás a felvételi követelményeiről. A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (pontos jelentkezési határidő valamint maga a jelentkezési rendszer is) a felvi.hu oldalon találhatók. Nyílt napokat rendszerint november közepén és február első felében tartunk. Egyéb kérdések esetén elérhetőségeinken keresztül tudunk segíteni.

Felvételi követelmények

A felvételi vizsga részei:  

  •     gyakorlati vizsga: portfólió és munkaterv bemutatása
  •     szóbeli vizsga: elbeszélgetésPortfólió

  •     eddigi alkotói és szakmai munkát bemutató, elektronikus dokumentáció


Munkaterv

  • a képzés idejére tervezett szakmai munka ismertetése, témakör szerinti és időbeli bontásban;
  • irodalom- és műjegyzék;
  • várható művészeti és tudományos publikációk ismertetése.


b. az elbeszélgetés részei

  •     a portfólió és a munkaterv megvitatása
  •     egyéb, a bizottság által kijelölt helybeni multimédia alkotói feladatmegoldás


2. Felvételi pontszámítás

A PTE vonatkozó szabályzata 12. § (5). bekezdése valamint 9. sz. melléklete szerint a Kar a hangművészet mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a megállapított felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni. Mindezek alapján a felvételi pontszámítás az alábbiak szerint alakul: